Inromed OÜ

doc.jpg
Konsultatsioon ja uuringud haigekassa kulul perearsti saatelehe olemasolul

Inromed OÜ on 2007 aastast tegutsev kardioloogia eriarsti teenust pakkuv firma,
kus töötavad kõrge kvalifikatsiooniga eriala spetsialistid.
Inromed OÜ on Eesti Haigekassa lepingupartner. Kindlustatud patsientidel on saatekirja olemasolul visiiditasu 5 eurot.
OÜ Inromed patsientide rahulolu uuring

OÜ Inromedi ambulatoorsete patsientide rahulolu uuring viidi läbi märtsis 2018 aastal.

Ambulatoorsete patsientide rahulolu uuringu eesmärk oli välja selgitada patsientide rahulolu tervishoiuteenustega Inromed OÜ-s.

Pärast eriarsti vastuvõttu paluti täitsa küsimustik, millele vastamine oli vabatahtlik ja anonüümne. Vastajate vanus jäi vahemikku 23 kuni 75 aastat.

OÜ Inromedi 2018 aasta uuringus vastati järgmistele küsimustele:

  1. Kas Te jäite tänase külastusega rahule? Jah, väga / Jah, üldiselt küll / Ei, üldiselt mitte / Ei, üldse mitte
  2. Kui Teil tekib veel vajadus raviteenuste järele, kas tulete taas Inromedi? Kindlasti tulen / Pigem tulen / Pigem ei tule / Kindlasti ei tule
  3. Kas Te soovitate oma lähedastele sama raviasutust? Kindlasti soovitan/ Pigem soovitan / Pigem ei soovita / Kindlasti ei soovita

 

Järgmisena paluti hinnata patsientide rahulolu arsti/õe tööga:

 

Jah, väga

Jah, üldiselt küll

Ei, üldiselt mitte

Ei, üldse mitte

Kas jäite arsti selgitustega rahule?

100%

 

 

 

Kas jäite õe selgitustega rahule?

90%

10%

 

 

Kas jäite arsti suhtumisega rahule?

100%

 

 

 

Kas jäite õe suhtumisega rahule?

 

100%

 

 

Kas arsti poolt Teile pühendatud aeg oli piisav?

90%

10%

 

 

Kas õe poolt Teile pühendatud aeg oli piisav?

 

100%

 

 

Kas vastuvõtt oli korraldatud piisavalt privaatselt?

100%

 

 

 

Kas selgitused protseduuride ja uuringute kohta olid arusaadavad?

90%

10%

 

 

Kas jäite rahule selgitustega ravimite kasutamise kohta?

 

100%

 

 

 

Tulemused

Vastavalt saadud vastustele jäid 100% vastanutest rahule külastusega (Jah, väga vastus), 100% vastanutest tuleks taas Inromedi eriarsti vastuvõtule (Kindlasti tulen vastus) samuti soovitab 100% vastanutest sama raviasutust oma lähedastele.

Lõppkokkuvõttes peavad patsiendid ambulatoorse vastuvõtu korraldamisel kõige tähtsamaks vastuvõtu ooteaja lühendamist, sellele järgnevad patsientide hinnangul arsti suhtumine patsienti vastuvõtu ajal, selgituste arusaadavus protseduuride ja uuringute kohta ning vastuvõtu korraldamise privaatsus.

Teenused

TEENUSED

Ehhokardiograafia
Koormustest
Rütmihäirete holter
Vererõhu holter
Kardiostimulaatorite järelkontroll
Kardioloogilised konsultatsioonid


TASULINE HINNAKIRI*

Esmane kardioloogi vastuvõtt 45.00
Korduv vastuvõtt 20.00
Südame ultraheli (Ehho) 85.00
Koormustest (KEKG) 45.00
Rütmi holter (EKG holter) 45.00
Vererõhu holter (RR holter) 35.00
EKG 15.00
* ilma saatekirjata või kindlustuseta

KARDIOLOOGID

Dr. Piibe Muda
Dr. Sirje Kõvask
Dr. Eve Laane
Dr. Alar Kaasik
Dr. Priit Tammjärv
Dr. Valentina Korrovits
Dr. Indrek Roose - kardiostimulaatorite kontroll

Puhkus kuni 01.08.2018

 

REGISTREERUMINE

Vabu aegu vaadata ja registreeruda kardioloogile
või kardiovaskulaarkirurgile saab ka Veebiregistratuuri kodulehelt.